Текстове на Петър

Logo Топло посрещане!


Вече съм създал някои текстове - предимно скици - които са публикувани в този раздел.

Ще се радвам да получа отзиви за моите текстове.

Скици

Скици с послание или като въведение към дадена тема... Но някои от тях са просто забавни.

Скици


Peter Schütt

Mail: peter-bg_at_pstt.de

bg.pstt.de